Folosirea (vizitarea sau cumpărarea produselor) acestui site implică acceptarea acestor termeni și condiții, de aceea se recomandă citirea lor cu mare atenție.

 

1. Noțiuni de bază

Vânzător – www.iludi.ro este marca înregistrată a SC BOOQ SRL, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Baia Sprie, str. Forestierilor nr. 134, jud. Maramureș, având număr de ordine în Registrul Comerțului J24/1464/04.08.2017, cod unic de înregistrare fiscală 38069149.

Vizitator  – poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică care are sau obține acces la conținut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispozitie de către www.iludi.ro.

Utilizator  – orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică înregistrată pe site, care, prin finalizarea procesului de creare a contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții.

Cumpărător – poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 18 ani și efectuează o comandă.

Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între vânzător și cumpărător prin care cumpărătorul transmite vânzătorului, prin intermediul site-ului intenția sa de a achiziționa bunuri de pe site.

Cont – secțunea din site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite cumpărătorului transmiterea comenzii și care conține informații despre client/cumpărător și istoricul cumpărătorului în site. Utilizatorul este responsabil si se va asigura că toate informațiile introduse la crearea contului sunt corecte, complete și actualizate.

Favorite  – secțiune din cont care permite cumpărătorului/utilizatorului să își creeze liste cu bunuri și servicii pe care dorește să le urmărească în vederea unei eventuale achiziții folosindu-se de serviciul oferit de către vânzător de urmărire a bunurilor și serviciilor prin primirea de comunicări comerciale din partea acestuia.

Lista  – secțiunea din Favorite în care cumpărătorul/utilizatorul poate adăuga bunuri sau servicii pe care dorește să le urmărească în vederea unei eventuale achiziții și pe care, ulterior, le poate șterge sau le poate adauga în coșul de cumpărături. Listele sunt private: acestea pot fi vizualizate numai de titularul contului.

Coșul de cumpărături  – secțiune din cont care permite cumpărătorului/utilizatorului să adauge bunuri sau servicii pe care dorește să le achiziționeze la momentul adăugării sau la un moment ulterior; în cazul în care bunurile sau serviciile nu sunt achiziționate la momentul adăugării prin efectuarea comenzii, cumpărătorul/utilizatorul va beneficia de serviciul oferit de către vânzător de urmărire a bunurilor și serviciilor prin primirea de comunicări comerciale din partea acestuia.

Site – magazinul online găzduit la adresa web www.iludi.ro.

Bunuri și servicii – orice produse listate pe site, care urmează a fi furnizate de către vânzător, cumpărătorului ca urmare a contractului încheiat.

Contract – este contractul la distanță încheiat între vânzător și cumpărător, fără prezența fizică simultană a vânzătorului și a cumpărătorului.

Campanie  – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de bunuri și/sau servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către vânzător.

Conținut  – reprezintă:

– toate informațiile de pe site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;

– conținutul oricărui e-mail trimis cumpărătorilor de către vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

– orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al vânzătorului, cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

– informații legate de bunurile și/sau serviciile și/sau tarifele practicate de vânzător într-o anumită perioadă;

– informații legate de bunurile și/sau serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;

– date referitoare la vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Recenzie – o evaluare scrisă de către deținătorul sau beneficiarul unui bun, evaluare redactată pe baza experienței personale și capacității acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacă bunul respecta sau nu specificațiile menționate de către producător.

Rating – modalitate de exprimare a gradului de satisfacție a unui utilizator/client/cumpărător față de un produs. Rating-ul se exprimă sub formă de stele, fiecare bun putând primi un punctaj de la o stea, la cinci stele. Acest grad de satisfacție va fi asociat întotdeauna recenziei scrisă de utilizator/client/cumpărător asupra unui bun sau serviciu.

Comentariu – apreciere sau observație cu scop critic, pe marginea unei recenzii sau a unui alt comentariu.

Întrebare – formulă de adresare către alți utilizatori/clienți/cumpărători cu scopul de a obține informații despre bunurile respective.

Răspuns – informație scrisă care este transmisă utilizatorului/clientului/Cumpărătorului care a adresat o întrebare în site, în pagina unui anumit bun.

Comunicări comerciale  – orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.)  conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la bunuri și servicii adăugate în secțiunea “Cont/Coșul de cumpărături” sau secțiunea  “Cont/Favorite” precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie.

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui bun de catre www.iludi.ro, cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile bunurilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

Taxa de timbru verde  – valoarea exprimată în lei, plătită de către vânzător către societatea autorizată cu preluarea operațiunilor de colectare, transport și valorificare/reciclare a deșeurilor echipamentelor electrice și electronice, astfel cum este prevăzut de legislația în vigoare.

Curier – orice persoană de drept public sau privat care prestează servicii de curierat rapid.

 

2. Identificare și contact

www.iludi.ro este operat de SC BOOQ SRL

Înregistrată la Registrul Comerțului: J24/1464/04.08.2017

CUI: 38069149

Sediu: str. Forestierilor nr. 134, Baia Sprie, jud. Maramureș

Clientul poate contacta entitatea care deține magazinul, astfel:

– la adresa de corespondență: str. Forestierilor nr. 134, Baia Sprie, jud. Maramureș, cod poștal 435100;

– prin email la contact@iludi.ro;

– prin telefon la 0753 601 636.

 

3. Documente contractuale

Prin înregistrarea unei comenzi pe site, cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

Notificarea primită de către cumpărător, după efectuarea comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

Pentru motive justificate, vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea bunurilor și/sau serviciilor din comanda. Dacă modifică cantitatea de bunuri și/sau servicii din comanda va anunța cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția vânzătorului la efectuarea comenzii și va returna suma achitată.

Contractul se consideră încheiat între vânzător și cumpărător în momentul primirii de către cumpărător de la vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a comenzii.

Documentul și informațiile puse la dispoziție de către vânzător pe site vor sta la baza contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de garanție emis de către vânzător sau un furnizor al acestuia pentru bunurile achiziționate.

 

4. Drepturile și responsabilitățile vânzătorului

Ne asumăm dreptul de a face modificări ale acestor ,,Termeni și condiții” fără o altă notificare.

Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

Imaginile publicate pe site au titlu de prezentare, iar produsele livrate pot diferi uneori de imaginile prezentate în orice mod (culoare, accesorii, aspect, etc.). BOOQ SRL își rezervă dreptul să modifice specificațiile tehnice ale produselor fără o notificare prealabilă.

SC BOOQ SRL poate publica pe site-ul iludi.ro sau pe contul de Facebook comentariile utilizatorilor după o aprobare prealabilă. De asemenea, SC BOOQ SRL își rezervă dreptul de a nu publica pe site comentarii cu conținut ilegal, obscen, amenințător, defăimător, care tulbură în vreun fel viața privată a altor persoane, încalcă drepturile de proprietate intelectuală, conțin virusi, texte vizând diverse campanii de promovare, scrisori în lanț, mail-uri în masă sau orice altă formă de spam.

Vânzătorul nu va putea fi făcut responsabil pentru eventualele erori apărute pe site indiferent de motivele apariției lor, acestea incluzând modificari ale site-ului, setări, sau actualizari. SC BOOQ SRL nu va putea fi făcută răspunzătoare pentru erorile apărute datorită folosirii anumitor browsere pentru vizitarea site-ului www.iludi.ro.

 

5. Drepturile și responsabilitățile cumpărătorului

Magazinul online poate fi folosit doar de către persoane care au cel puțin 18 ani. Orice persoană sub vârsta de 18 ani poate folosi magazinul online numai cu acordul părinților sau tutorelui legal.

Comunicarea cu vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea ,,Contact” din site.

Prin finalizarea comenzii, cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii.

Utilizatorii site-ului www.iludi.ro pot face comentarii și orice alte comunicari, pot să transmită sugestii, întrebări sau informații, dacă limbajul acestora este civilizat, iar conținutul comunicărilor nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbură în vreun fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală.

 

6. Politica de vânzări online

Accesul în vederea efectuării unei comenzii îi este permis oricărui utilizator/cumpărător.

Pentru motive justificate www.iludi.ro își rezervă dreptul de a restricționa accesul utilizatorului/cumpărătorului în vederea efectuării unei comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră ca în baza conduitei sau a activității utilizatorului/cumpărătorului pe site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel www.iludi.ro. În oricare dintre aceste cazuri, utilizatorul/cumpărătorul se poate adresa departamentului de relații cu clienții, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus menționate.

www.iludi.ro  poate publica pe site informații despre bunuri și/sau servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care SC BOOQ SRL are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

 

7. Politica privind comanda

Vânzătorul poate anula comanda efectuată de către cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

– neacceptarea de către banca emitentă a cardului cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;

– invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de www.iludi.ro, în cazul plțăii online;

– datele furnizate de către vizitator/cumpărător, pe site sunt incomplete și/sau incorecte;

– cumpărătorul are dreptul să se retragă din contract, respectiv să returneze un bun sau să renunțe la un serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare.

Disponibilitatea unui bun va fi afișată în site după cum urmează:

– în stoc: avem minim 1 bucată în stoc;

– stoc limitat: avem mai puțin de 3 bucăți în stoc;

– precomanda: bunul nu este disponibil în stocul www.iludi.ro, dar urmează să fie disponibil. Dacă înregistrezi o comandă pentru un bun care are în dreptul lui ,,precomanda”, unul dintre consultanții noștri de vânzări iți va comunica disponibilitatea bunului;

– stoc epuizat: bunul nu mai este disponibil în stoc.

 

8. Politica de facturare și plată

Prețurile bunurilor afișate în cadrul site-ului www.iludi.ro includ T.V.A. conform legislației în vigoare. Însă, nu includ cheltuielile de livrare, în afara cazului în care se specifică în mod expres pe site acest lucru.

Nu există o limită de preț minimă a comenzii.

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare comandă. Vânzătorul va emite către cumpărător o factură pentru bunurile livrate, obligația cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii.

Vânzătorul va transmite cumpărătorului factura aferentă comenzii ce conține bunurile vândute de SC BOOQ SRL, precum şi pentru orice alte plăți aferente comenzii, în format electronic la adresa de e-mail menționată de cumpărător și/sau fizic.

Se pot folosi următoarele metode de plată: card de credit/debit sau plata la livrare.

Card de credit/debit: dacă alegeți să plătiți cu un card bancar va trebui să introduceți pe o pagină securizată următoarele date:

– numele posesorului de card;

– codul cardului (cele 4 grupe de cifre menționate pe fața cardului, fără spații);

– data expirării cardului;

– codul CVV (ultimele trei cifre de pe spatele cardului inscripționate pe banda cu semnatura);

– parola 3D secure (dacă aveți un card înrolat în sistemul 3D Secure).

Înainte de a da ultimul click verificați datele introduse. Dacă informațiile furnizate sunt corecte și dacă în contul de card aveți fonduri suficiente pentru a acoperi valoarea comenzii, veți primi un mesaj de aprobare a tranzacției.

Tranzacțiile se vor efectua în lei, indiferent de cardul dumneavoastră, în condițiile agreate cu banca emitentă a cardului.

Procesarea datelor de card se face în mod exclusiv pe serverele securizate MobilPay/NETOPIA SRL. SC BOOQ SRL nu solicită și nu stochează nici un fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastră.

Plata la livrare: Plata cu numerar se face în lei, integral, la livrare. În cazul livrării produselor de către curier, plata se va face către comisionarul care efectuează livrarea.

 

9. Garanții

Pentru produsele achiziționate din magazinul online www.iludi.ro se asigură o garanție de 3 ani, dacă defecțiunile apar ca urmare a greșelilor de execuție.

Perioada de garanţie începe de la data emiterii facturii pentru produsul respectiv. La solicitarea acordării garanţiei, cumpărătorul este obligat ca, împreună cu produsul defect, să trimită o copie a facturii.

Următoarele defecte nu sunt acoperite de garanţie:

– defecte generate de zgârieturi, deformări, fisuri, distrugeri parţiale sau totale;

– defecte generate de nerespectarea de către cumpărător/utilizator a condiţiilor de manipulare, transport, păstrare și utilizarea produsului prevăzute în instrucţiunile de utilizare ce însoţesc produsul;

– defecte de orice fel ale produsului datorate incendiilor, accidentelor, loviturilor, vibraţiilor.

 

10. Politica de livrare

Livrarea produselor are o arie de extindere națională și, astfel, se va face oriunde în România. SC BOOQ SRL își rezervă dreptul să efectueze confirmarea comenzilor înainte de onorarea lor prin contactarea clienților.

Vânzătorul se obligă să livreze bunurile în sistem de curierat door-to-door către cumpărător printr-un operator de transport agreat în 2-3 zile lucrătoare, în funcție de disponibilitatea produselor în stoc și de locația clientului. Pentru comenzile peste 200 lei transportul este gratuit, iar pentru comenzile sub 200 lei se percepe o taxă de 19 lei.

 

11. Politica de returnare

Conform legii, consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile calendaristice de la primirea produsului. Produsul returnat trebuie să fie în aceeași stare în care a fost livrat (în ambalajul original, cu etichetele intacte și documentele care l-au însoțit).

Drept urmare, clientul va putea solicita returnarea produsului, în termen de 14 zile calendaristice de la data primirii coletului, fără penalități și fără invocarea unui motiv. Cheltuielile de returnare vor fi suportate de dvs, iar rambursarea contravalorii produsului ori, după caz, înlocuirea acestuia, se va face în cel mult 30 de zile de la retur.

Produsul va fi returnat în ambalajul inițial, împreună cu factura originală doar prin firme de curierat rapid.

Astfel, potrivit OUG nr. 34/2014, perioada de returnare a unui bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la:

– ziua în care cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului bun – în cazul în care cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat;

– ziua în care cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului bun sau a ultimei piese;

– în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese.

 

12. Scrierea de recenzii, comentarii, întrebări și răspunsuri

Scrierea de recenzii, comentarii, întrebări și răspunsuri se poate face, de către utilizatori/clienți/cumpărători, în secțiunile special destinate acestora. Informațiile se vor referi la caracteristicile și modul de folosire al unui produs.

Fiecare utilizator/client/cumpărător, în momentul scrierii recenziei/comentariului/întrebării/răspunsului în secțiunile menționate, se angajează să respecte următoarele reguli:

– să facă referiri doar la caracteristicile și/sau modul de utilizare al unui anumit produs, evitând informații legate de aspecte ce se pot schimba (preț/oferte) sau informații care țin de modul desfășurării comenzii;

– să folosească doar limba română. Sunt permise și cuvintele sau expresiile care, deși nu sunt considerate românești, sunt de largă utilizare în toate mediile referitoare la domeniul respectiv;

– să utilizeze un limbaj corespunzător, neofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt utilizator/client/cumpărător;

– să se asigure că informațiile introduse de ei sunt realiste, corecte, neînșelătoare și în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părți, drepturile de autor, de marcă comercială, de licență sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;

– să folosească această facilitate doar pentru a comunica sau a obține detalii suplimentare referitoare la un anumit produs de pe site fără a face referire către alte firme ce promovează vânzarea și cumpărarea de produse;

– să nu furnizeze sau să solicite, în niciun mod și în nicio măsură, date personale (detaliile de contact, informații despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume și/sau prenume etc.) sau orice altă informație care poate determina dezvăluirea acestor date personale;

– să nu înscrie informații și/sau detalii despre URL-uri (legături) din alte site-uri comerciale ce desfășoară aceeași activitate comercială ca și vânzătorul;

– să nu încerce fraudarea serviciilor puse la dispoziție de către vânzător sau să scrie recenzii/comentarii/întrebări/răspunsuri care să conțină materiale de natură publicitară.

Utilizatorii/Clienții/Cumpărătorii ce scriu recenzii/comentarii la care atașează fișiere foto sau video vor respecta următoarele reguli:

– fișierele încărcate vor conține imagini și/sau videoclipuri care se referă la produsul sau serviciul pentru care se scrie recenzia, asigurându-se că fișierele încărcate respectă drepturile de autor;

– fișierele încărcate nu vor conține violență, conținut pentru adulți, limbaj licențios sau alt conținut care ofensează o persoană/un grup pe baza rasei sau a originii etnice, a religiei, a handicapului, a sexului, a vârstei, a statutului de veteran,  a orientării sexuale sau politice;

– fișierele încărcate nu vor conține informații legate de alte persoane;

– fișierele încarcate nu vor conține URL-uri către site-uri ce desfășoară aceeași activitate comercială ca vânzătorul.

Când o recenzie/comentariu/întrebare sau răspuns este semnalat de către un utilizator/client/cumpărător ca având un conținut inadecvat, dintr-o perspectivă strict subiectivă, acest conținut este examinat de către vânzător pentru a determina dacă încalcă termenii și condițiile.

Textele, fotografiile sau videoclipurile introduse de utilizator/client/cumpărător sunt examinate de către vânzător și apoi publicate pe site.

 

13. Politica de confidențialitate

SC BOOQ SRL se angajează să respecte cu strictețe confidențialitatea datelor clienților și să nu transmită datele personale ale clienților către terți.

De asemenea, SC BOOQ SRL va folosi datele personale exclusiv în scopul pentru care au fost introduse (efectuarea comenzii) și pentru informări comerciale cu privire la acest magazin. Datele personale ale dumneavoastră vor fi folosite numai în scopul declarat al acestui site.

Informațiile din formularul de comandă vor fi folosite pentru a vă trimite confirmarea comenzilor, eventualele promoții, buletinele informative etc.

Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră sunt stocate în Spațiul Economic European (SEE), dar pot fi, de asemenea, transferate și prelucrate într-o țară din afara SEE. Orice transfer de acest fel al datelor dumneavoastră cu caracter personal se va realiza în conformitate cu legislația în vigoare.

Conform cerințelor noului Regulament al Uniunii Europene nr.679/2016 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, SC BOOQ SRL se angajează să administreze în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Mai multe informații, pot fi găsite în rubrica specială ,,Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal”.

 

14. Politica de utilizare cookie-uri

Te rog sa parcurgi cu mare atenție secțiunea ,,Politica de confidențialitate  cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal”.

 

15. Modul de soluționare a litigiilor

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Parțile vor depune toate eforturile pentru a soluționa pe cale amiabilă, orice dispută decurgând din prezentul contract aparută între client și vânzător. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi înaintat spre soluționare instanțelor competente.